Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// Služby

Detektívne služby

detektivne-sluzby

Spoločnosť IBS-Security poskytuje detektívnu službu v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti v platnom znení na základe vydaného rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie detektívnej služby č. PD 000 166. Našim klientom ponúkame možnosť využitia detektívnej a analytickej činnosti. V prípade záujmu klienta, môže bezpečnostná služba IBS-Security, na jeho žiadosť, poveriť osoby výkonom pátrania.

Vo väčšine prípadov sa jedná o pátranie za účelom hľadania osôb blízkych alebo príbuzných (známych, priateľov…), ktorí sú stratení prípadne nezvestní, resp. za účelom pátrania po osobách vyhýbajúcim sa právnej povinnosti. Obdobne môžeme na žiadosť klienta zahájiť pátranie po majetku, ktorý je predmetom zmluvného plnenia, majetku odcudzenom resp. získanom protiprávnym konaním, pátranie po motorových vozidlách, predmetov leasingu a pod.

Na žiadosť klienta môžu byť osoby poverené aj výkonom pátrania za účelom získavania údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom. V praxi sa jedná o získavanie údajov pre výkon znaleckej činnosti, údajov vyvracajúci skutkový stav, získavanie nových dôkazných prostriedkov, získavanie dôkazných prostriedkov vyvracajúcich alebo potvrdzujúcich skutkový stav a pod.

Kontaktujte nás

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *
Powered by NEX-Forms