Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// Služby

Poradenstvo

Spoločnosť IBS-Security Vám ponúka možnosť konzultácie so svojimi odborníkmi na jednotlivé segmenty bezpečnosti. Na základe svojho dlhoročného pôsobenia a cenných skúsenosti Vám v predmetnej oblasti ponúkajú poradenský servis, ktorý môže slúžiť ako stabilný základ pre bezpečnostný manažment Vašej spoločnosti.

Spoločnosť IBS-Security Vám ponúka možnosť konzultácie so svojimi odborníkmi na jednotlivé segmenty bezpečnosti. Na základe svojho dlhoročného pôsobenia a cenných skúsenosti Vám v predmetnej oblasti ponúkajú poradenský servis, ktorý môže slúžiť ako stabilný základ pre bezpečnostný manažment Vašej spoločnosti. Bezpečnostný manažment predstavuje ucelený systém opatrení, ktorý minimalizuje bezpečnostné riziko. Využíva širokú škálu technických, personálnych, organizačných, technických a technologických riešení, ktoré spolu tvoria systém komplexnej bezpečnosti.

V rámci poradenského servisu naši klienti najčastejšie využívajú analýzu a identifikáciu rizík spoločnosti a posúdenie aktuálneho stavu bezpečnosti vo vzťahu k možným rizikám a zaujímajú sa o posúdenie zhody medzi skutkovým stavom a požadovanými bezpečnostnými štandardmi a o identifikáciu nepokrytých rizík, ktoré neskôr využívajú pri vytyčovaní bezpečnostnej stratégie ich spoločností.

Kontaktujte nás

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *
Powered by NEX-Forms