Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// Monitorovanie dopravy a parkovísk

Rozpoznávanie ŠPZ

parkovacia kamera

Čo umožňuje a ako funguje rozpoznávanie ŠPZ?
Rozpoznávanie ŠPZ (anglicky LPR), je softvérová funkcia, ktorá dokáže detekovať, čítať a ukladať video zachytených ŠPZ.

Používa sa predovšetkým pri monitorovaní dopravy, na parkoviskách a bránach, napr. s rampami, čo umožňuje kamere snímať ŠPZ a následne ich porovnáva s databázou ŠPZ.

Ako funguje rozpoznávanie ŠPZ?
Rozpoznávanie ŠPZ funguje tak, že keď kamera zaznamená snímok alebo video z ŠPZ vozidla, potom ho buď uloží na neskoršiu kontrolu alebo je napojená na monitor, ktorý pomocou softvéru analyzuje sníkmy a videá a porovnáva ho s databázou uložených ŠPZ.

Takýto systém je využívaný napríklad na monizorovanie ŠPZ na spoplatnených úsekoch ciest, kde je zachytená každá ŠPZ na autách a systém následne vyhľadáva v databáze zhody/nezhody.

Tento typ kamier sa často vyskytuje aj na spoplatnených parkoviskách a iných objektoch, kde je prepojený so systémom otvárania brány/rampy.
Systém môže byť nastavený na zasielanie upozornení. Ak sa ŠPZ zhoduje s údajom v databáze, systém automaticky otvorí rampu, bránu alebo pošle na zadaný e-mail, alebo mobil upozornenie.


Aby ŠPZ kamera správne fungovala, musia byť dodržané určité podmienky:
Uhol kamery je veľmi dôležitý, pretože kamera nainštalovaná vyššie ako je určená môže spôsobovať komplikácie pri snímaní ŠPZ.
Musí sa brať do úvahy aj vzdialenosť medzi autom a kamerou. Rýchlosť prechádzajúcich áut (týka sa ŠPZ kamier na parkoviskách), musí byť dostatočne nízka, aby mala kamera dostatok času na zaostrenie ŠPZ, tzn. nie viac ako 60km/h, v závislosti od uhla, vzdialenosti a osvetlenia.

Ako vám môže pomocť systém rozpoznávania ŠPZ?
Pre príklad môžme uviesť situáciu firmy, ktorá ruší bunku s SBS službou a prechádza na automatizáciu vstupu. Požiadavka je zautomatizovať dva vstupy pre zamestnancov a jeden vstup pre autá nákladnej dopravy.
ŠPZ kamery sú výstupmi prepojené so systémom otvárania rámp a hlavnej brány. Ako impulz otvorenia danej rampy slúži snímok ŠPZ každého prichádzajúceho vozidla s následným porovnaním ŠPZ s databázou. Platí pravidlo zoznamu „white list – „black list“. Ak je daná ŠPZ vo „white liste“, teda má povolenie vojsť do areálu a systém vyhodnotí zhodu s databázou, tak automaticky otvorí rampu.

Každý vstup má vlastnú databázu ŠPZ, pričom všetky záznamy su uložené v NVR kde vieme vyhladávať konkrétnu históriu prejazdov ŠPZ.

Kontaktujte nás

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *
Powered by NEX-Forms