Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// Služby

Pult centrálnej ochrany

pult-centralnej-ochrany

Spoločnosť IBS-Security, s.r.o. ako poskytovateľ služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti vlastní a prevádzkuje pult centrálnej ochrany. Pult centrálnej ochrany (ďalej len ,,PCO“) predstavuje zariadenie na prijímanie a vyhodnocovanie signálu z chráneného objektu, ktoré pracuje na modernom software NET-G. Software je postavený na Interbase SQL databáze, o ktorej spoľahlivosti svedčí aj skutočnosť, že je v značnej miere využívaná v zdravotníctve i v americkej armáde. Zároveň prevádzkujeme PCO pre systém JABLOTRON.

Klientom ponúkame možnosť pripojenia svojich objektov ako sú banky a peňažné ústavy, logistické centrá a sklady, obchodné a kancelárske priestory, prevádzky kasín a herní, ale i domy, byty a chaty i garáže.

PCO v princípe pracuje nasledovne:
V chránenom objekte vznikne udalosť, ktorá je prenosovou cestou odovzdaná na pult centrálnej ochrany. Na pracovisku PCO je správa dekódovaná a následne operátorom analyzovaná, vyhodnotená a spracovaná. Podľa stupňa dôležitosti správy je na monitore PCO o. i. zobrazený názov objektu a typ správy (vlámanie, požiar, problémy s ventiláciou, otvorenie resp. zatvorenie stráženého objektu, test prenosu, technické problémy a pod.)

V prípade, že sa jedná o život alebo majetok ohrozujúcu udalosť, dochádza k zásahu výjazdovej jednotky priamo na monitorovanom objekte (postup pri narušení objektu a plán zásahu sú súčasťou služby).

Základné vlastnosti systému

Komplexnosť

nezáleží na tom, či je potrebné zistiť polohu odcudzeného vozidla, reagovať na príliš nízku teplotu v chladiarenskom sklade, prijať signál z mobilného tiesňového hlásiča alebo sledovať obraz z bezpečnostnej kamery – toto všetko je možné uskutočniť pomocou jedného štandardizovaného rozhrania

Automatizácia

s rastúcimi nárokmi užívateľov adekvátne stúpajú aj nároky na monitorovací software a pracovníkov PCO, čo na druhej strane spôsobuje zvýšenie nákladov. Automatické odosielanie správ formou SMS a elektronické výpisy odosielané e-mailom majú za cieľ tieto náklady znižovať

Bezpečnosť

vďaka modulárnej architektúre systému a mechanizmu trvalej kontroly je možné vytvoriť záložný PCO, na ktorý bude prevádzka v prípade výpadku hlavného PCO automaticky presmerovaná

Skupinová práca

či už automaticky alebo manuálne dokáže preposielať signál poplachu na ďalšie pracovisko alebo spolupracujúci PCO prípadne vytvárať lokálnu monitorovaciu stanicu pre potreby regionálnych manažérov prípadne iných pracovníkov

Obchôdzkový systém (patrolcontrol)

využíva snímače Active Track, ktoré odosielajú všetky informácie o načítaných kontrolných bodoch, stlačených tlačidlách, stavoch a u snímačov s GPS modulom aj pozíciu do webového portálu PATROLCONTROL. Portál slúži pre okamžité spracovanie a vyhodnotenie získaných informácií podľa prednastavených filtrov a následnej reakcii na zistené skutočnosti

GPS monitorovanie vozidiel
ONI SYSTEM, monitoring vozidiel (pracovných strojov) v reálnom čase, kniha jázd, poplachové funkcie – krádež kolies, odtiahnutie vozidla, nehoda

Kontaktujte nás

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *
Powered by NEX-Forms